Дневнe активности

     Сервиса за замену и поправку водомера                           

       JП „Вoдовод“ Bрање 13.02.2019.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Стошић Иван – Херцеговачка бр.1 – водомер 3/4”

– Стојановић Дивна – Херцеговачка бр.3 – водомер 3/4”

– Михајловић Звонимир – Херцеговачка бр.5 – водомер 3/4”

– Станковић Дивна – Херцеговачка бр.8 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Миомир – Херцеговачка бр.9 – водомер 3/4”

– Демић Челебија – Херцеговачка бр.14 – водомер 3/4”

– Јањић Игор – Херцеговачка бр.16 – водомер 3/4”

– Стошић Бранислав – Херцеговачка бр.15 – водомер 3/4”

– Јањић Стојадин – Херцеговачка бр.20/1 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Јелена – Херцеговачка бр.20 – водомер 3/4”

– Стефановић Стојан – Херцеговачка бр.17 – водомер 3/4”

– Јањић Драган – Херцеговачка бр.22/1 – водомер 3/4”

– Станојковић Петар – Херцеговачка бр.24 – водомер 3/4”

– Јовановић М.Душан – Херцеговачка бр.21 – водомер 3/4”

– Николић Снежана – Херцеговачка бр.23 – водомер 3/4”

– Стевановић Љиљана – Херцеговачка бр.25 – водомер 3/4”

– Златковић Благоја – Херцеговачка бр.38 – водомер 3/4”

– Арсић Војислав – Херцеговачка бр.29 – водомер 3/4”

– Додић Витомир – Херцеговачка бр.40 – водомер 3/4”

– Стаменковић Љиљана – Херцеговачка бр.19/1 – водомер 3/4”

– Јорданов Стојне – Миодрага Стојковића бр.43 – водомер 3/4”

– Петровић Владимир – Миодрага Стојковића бр.40 – водомер 3/4”

– Стаменковић Добривоје – Миодрага Стојковића бр.41 – водомер 3/4”

– Алексић Војислав – Косте Стаменковића бр.8 – водомер 3/4”

– Алексић Алекса – Косте Стаменковића бр.7 – водомер 3/4”

– Младеновић Миодраг – Косте Стаменковића бр.3 – водомер 3/4”

– Митић Горан – Виктора Бубња бр.14 – водомер 3/4”

– Тошић Радојица – Виктора Бубња бр.9 – водомер 3/4”

– Трајковић Власта – Виктора Бубња бр.25 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Дине – Виктора Бубња бр.7 – водомер 3/4”

– Митић Слађан – Виктора Бубња бб – водомер 3/4”

– Павловић Божидар – Виктора Бубња бр.4 – водомер 3/4”

– Стојановић Часлав – Виктора Бубња бб – водомер 3/4”

– Јовић Трифун – Виктора Бубња бб – водомер 3/4”

– Велинов Доситеј – Виктора Бубња бр.16 – водомер 3/4”

– Станисављевић Миодраг – Виктора Бубња бб – водомер 3/4”

– Стојилковић Душан – Виктора Бубња бр.45 – водомер 3/4”

– Генов Мирче – Виктора Бубња бр.41 – водомер 3/4”

– Николић Радомир – Виктора Бубња бр.35 – водомер 3/4”

– Бојков Сунчица – Виктора Бубња бр.31 – водомер 3/4”

– Величковић Србољуб – Виктора Бубња бр.23/а – водомер 3/4”

– Тасић Милорад – Виктора Бубња бр.9 – водомер 3/4”