Дневнe активности

Лабораторије за контролисање водомера

Сервиса за замену и поправку водомера J.П.“Вoдовод“ Bрање – Понедељак – 13.01.2020.год.

I.Лабораторија за контролисање водомера:

– Контролор II………………………..Николић Слободан

– Контролор II………………………..Лазаревић Саша

II.Сервис за замену и поправку водомера:

1.Попис водомера и алата

2.Замена водомера код потрошача:

– Стојанов Драган – локал – Карађорђева бр.3/1 – водомер 3/4”

– Аксентић Бора – Даринке Радовић бр.6 – водомер 3/4”

– Русимовић Нинослав – Даринке Радовић бр.5 – водомер 3/4”

– Цветковић Момчило – Даринке Радовић бр.1 – водомер 3/4”

– Филиповић Бранко – Ратка Софијанића бр.14 – водомер 3/4”

– Пешић Станко – Ратка Софијанића бр.11 – водомер 3/4”

– Пешић Петар – Ратка Софијанића бр.9 – водомер 3/4”

– Митић Риста – Ратка Софијанића бр.7 – водомер 3/4”

– Настић Стеван – Ратка Софијанића бр.8 – водомер 3/4”

– Здравковић Момчило – Ратка Софијанића бр.6 – водомер 3/4”

– Станковић Добривоје – Ратка Софијанића бр.3 – водомер 3/4”

– Цветковић Александар – Ратка Софијанића бр.2 – водомер 3/4”

– Недељковић Весна – Ратка Софијанића бр.1 – водомер 3/4”

– Костић Предраг – Мирослава Крлеже бб – водомер 3/4”

– Ристић Небојша – Мирослава Крлеже бр.18 – водомер 3/4”

– Антић Власта – Мирослава Крлеже бр.14 – водомер 3/4”

– Анђелковић Влада – Мирослава Крлеже бр.20 – водомер 3/4”

– Тасић Санде – Даринке Стаменковић бр.21 – водомер 3/4”

– Пејковић Станимир -Даринке Стаменковић бб – водомер 3/4”

– Радовановић Стојадин – Даринке Стаменковић бр.26 – водомер 3/4”

– Николић Зоран -Даринке Стаменковић бр.16 – водомер 3/4”

– Антић Станимир – Даринке Стаменковић бр.12 – водомер 3/4”

3.Баждарење и сервисирање водомера код потрошача:

– Васић Предраг – Краља Стефана Првовенчанг бр.21/3

4.Интервенција код потрошача:

– Ђорђевић Живко – Боре Станковића бр.55 – цури код водомер

– Мајстор………………………………….Станковић Дејан

– Мајстор………………………………….Тасић Бранислав

– Мајстор………………………………….Спасић Перица

У Врању, 13.01.2020.године

Пословођа сервисне службе

Сузана Станојковић