Дневнe активности

Лабораторије за контролисање водомера

Сервиса за замену и поправку водомера J.П.“Вoдовод“ Bрање – Четвртак – 12.12.2019.год.

I.Лабораторија за контролисање водомера:

1.Контрола 10 водомера 3/4” и писање извештај за истих

– Контролор I………………………...Лазаревић Саша

– Контролор II………………………..Николић Слободан

II.Сервис за замену и поправку водомера:

1.Сервисирање 10 водомера 3/4”

– Мајстор………………………………….Станковић Дејан

2.Замена водомера код потрошача:

– БАТ АД Врање – Трг Братства и Јединства – водомер Ø80 и

реконструкција због постављање новог типа водомера

– Михајловић рбобран – Ђорђа Андрејевића Куна бр.10 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Добривоје – Саве Ковачевића бр.32 – водомер 3/4”

– Стаменковић Љиљана – Херцеговачка бр.19/1 – водомер 3/4”

– Арсић Војислав – Херцеговачка бр.29 – водомер 3/4”

– Стевановић Љиљана – Херцеговачка бр.25 – водомер 3/4”

– Арсић Ненад – Херцеговачка бр.36 – водомер 3/4”

– Николић Снежана – Херцеговачка бр.23 – водомер 3/4”

– Јовановић М.Душан – Херцеговачка бр.21 – водомер 3/4”

– Стефановић Стојан – Херцеговачка бр.17 – водомер 3/4”

– Тасић Срђан – Херцеговачка бр.18 – водомер 3/4”

– Стошић Бранислав – Херцеговачка бр.15 – водомер 3/4”

– Јањић Игор – Херцеговачка бр.16 – водомер 3/4”

– Демић Челебија – Херцеговачка бр.14 – водомер 3/4”

– Станковић Дивна – Херцеговачка бр.8 – водомер 3/4”

– Стојановић Дивна – Херцеговачка бр.3 – водомер 3/4”

– Стошић Иван – Херцеговачка бр.1 – водомер 3/4”

3.Замена пропусног вентила 3/4” код потрошача:

– Бојковић Велибор – Ла Мартинова бр.20

4.Интервенције код потрошача:

– Анђелковић Драган – Савинци бр.8/3 – цури код водомер

– Итис ДОО – Суви Дол – цури на водомер

– Мајстор………………………………....Станковић Дејан

– Мајстор………………………………….Спасић Перица

– Помоћни радник…………………….Станковић Горан

У Врању, 12.12.2019.године

Пословођа сервисне службе

Сузана Станојковић