Дневне активности

                Сервиса за замену и поправку водомера                    

                  JП „Вoдовод“ Bрање 12..09.2017.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Стевановић Зоран – Јадранска бр.20 – водомер 3/4”

– Ивановић Божидар – Стевана Филиповића бр.10 – водомер 3/4”

– Јовановић Ружа – Мирка Сотировића бр.45 – водомер1/2”

– Младеновић Снежана – Јужноморавска бр.12 – водомер 3/4”

– Станковић Томислав – Јужноморавска бр.15/а – водомер 3/4”

– Илић Душан – Јужноморавска бр.17 – водомер 3/4”

– Цеков Радомир – Јужноморавска бр.34 – водомер 3/4”

– Стојановић Дивна – Чегарска бр.8 – водомер 3/4”

– Златковић Стајко – Симе Шолаје бр.2 – водомер 3/4”

– Филиповић Васко – Симе Шолаје бб – водомер 3/4”

– Трајковић Зоран – Симе Шолаје бр.6 – водомер 3/4”

– Костић Стојанча – Симе Шолаје бр.2 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Станимир – Симе Шолаје бр.5 – водомер 3/4”

– Стоиљковић Слободан – Јужноморавских Бригада бб – водомер 3/4” – пукло стакло

– Ристић Милорад – Цетињска бр.4/д – водомер 3/4”

– Тасић Добросав – Цељска бр.6/а – водомер 3/4”

– Ристић Ђорђе – Цељска бр.4/1 – водомер 3/4”

– Ристић Миодраг – Цељска бр.4 – водомер 3/4”

– Кадријевић Стана – Танаска Рајића бр.10 – водомер 3/4”

– Станојевић Радисав – Танаска Рајића бр.21 – водомер 3/4”

– Недељковић Стана – Танаска Рајића бр.19 – водомер 3/4”

– Демировић Велизар – Танаска Рајића бр.5 – водомер 3/4”

2.Интервенција код потрошача:

– Младеновић Никола – Ранутовац