Дневне активности

Лабораторије за контролисање водомера

                       Сервиса за замену и поправку водомера                        

J.П.“Вoдовод“BрањеПетак 12.08.2016.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Прокоповић Стана – Југ Богданова бр.6 – водомер 3/4”

– Трајковић Живорад – Радних Бригада бр.11/а – водомер 3/4”

– Златковић Горан – Његошева бр.33/3– водомер 1/2V

– Младеновић Стојан – Херцеговача бр.11 – водомер 3/4”

– Јанковић Бора – Драган – Краљевића Марка бр.31 – водомер 3/4”

– Томић Србољуб – Партизанки Пут бр.144 – водомер 1”

– Милошевић Слободан – Новосадска бр.27 – водомер 3/4”

– Миљковић Миодраг – Ћипре Станковића бр.31 – водомер 3/4”

– Костић Добри – Есперанто бр.12/1 – стан 23 – водомер 1/2V

– Миленковић Миодраг – Париске Комуне бр.12/2 – водомер 1/2V

– Ђорић Стаменко – Пере Цветановића бр.6 – водомер 3/4”

– Ташковић Данча – Пере Цветановића бр.3 – водомер 3/4”

– Ристић Трајко -Пере Цветановића бр.4 – водомер 3/4”

– Тасић Миладин – Трг Братства и Јединства бр.1 – водомер 3/4”

 

2.Замена пропусног вентила 3/4” код потрошача:

– Јанковић Бора – Драган – Краљевића Марка бр.31

3.Интервенције код потрошача:

– Петровски Божика – Милорада Стошића бб

– Николић Гордана – Светозара Марковића бр.10

– Тасић Смиља – с. Корбевац