Дневне активности службе одржавања

                                             ЈП „ВОДОВОД“ Врање

                                       за ЧЕТВРТАК 12.07.2018. године

1. КАНАЛ ЏЕТ– Одчепљење,чишћење и испирање канализационе мреже у ул. Боре Станковића 63 и 1. маја,

2. Поправка уличних вентила у ул. 7. Јули и Радничкој у Врањској Бањи,

3. Поправка уличног вентила у ул. Зеленгорској и 27. марта,

4. Израда прикључка на водводној мрежи по р.н. 439/18 у ул. Јована Хаџивасиљевића 40,

5. Наставак радова на изради водоводне шахте у кругу резервоара “Сараина”.