Дневне активности службе одржавања

                                            ЈП „ВОДОВОД“ Врање

                                     за ЧЕТВРТАК 12.04.2018. године

1. КАНАЛ ЏЕТ– Одчепљење,чишћење и испирање канализационе мреже у ул. Косовској и Иве Андрића– ВОЗИЛО ЋЕ ДАНАС РАДИТИ ПО ПОЗИВУ ГРАЂАНА,

2. Санација хаварије на канализационој и атмосферској мрежи у ул.Косовској,

3. Замена доводне цеви испред водомера у ул.Франше Депереа,

4.Регулисање притиска у водоводној мрежи у ул Радницкој,Раданској и штеловање регулатора у водоводној шахти на раскрсници Радничке и 11 конгреса.