Дневне активности службе одржавања

                                               Ј.П. „ ВОДОВОД “

                                        Врање за СРЕДА 12.04.2017.год.

 

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење, чишћење и испирање канализационе мреже ул. Пролетерских бригада и Филипа Филиповића

2. Реконструкција прикључног вода у ул. Карађорђевој 51

3. Проверавање уличних затвaрача у ул. Боре Станковића

4. Санација хаварије на уличном вентилу у ул. Врањскогодреда

5. Санација ровова у ул. Филипа Филиповића 8 и Пролетерскихбригада 101

6. Санација хаварије на уличном вентилу у ул. Пасјачкогодреда 11