Дневнe активности

Сервиса за замену и поправку водомера                           

„Вoдовод“ Bрање 11.10.2019.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Стојановић Градимир – нас.Бунушевац – стовариште – водомер 3/4”

– Јовановић Боривоје – Хиландарска бр.5/а – водомер 3/4”

– Трајковић Саша – Кајмакчаланска бр.41 – водомер 3/4”

– Ристић Милован – Титоградска бр.1 – водомер 3/4”

– Станковић Срђан – Титоградска бр.10 – водомер 3/4”

– Јанковић Добривоје – Титоградска бб – водомер 3/4”

– Стошић Слободан – Титоградска бб – вдомер 3/4”

– Стаменковић Лепосава – Крагујевачких Ђака бр.5 – водомер 3/4”

– Стојановић Слободан – Крагујевачких Ђака бб – водомер 3/4”

– Митић Славко – Крагујевачких Ђака бр.11 – водомер 3/4”

– Ристић Ђорђија – Крагујевачких Ђака бр.15 – водомер 3/4”

– Златановић Снежана Крагујевачких Ђака бр.7 – водомер 3/4”                                                                                                                                    – Мишић Слађан – Крагујевачких Ђака бб – водомер 3/4”

– Антанасијевић Аца – Крагујевачких Ђака бб – водомер 3/4”

– Пејковић Обрад – Крагујевачких Ђака бб – водомер 3/4”                                                                                                                                                 – Трајковић Тихомир – Филипа Филиповића бр.1 – водомер 3/4”

– Младеновић Драгољуб – Филипа Филиповића бр.3 – водомер 3/4”

– Стојанвић Сава – Филипа Филиповића бр.6 – водомер 3/4”

– Пешић Милан – Филипа Филиповића бр.5 – водомер 3/4”

– Стојменов Драган – Филипа Филиповића бр.7 – водомер 3/4”

– Стојановић Стана – Филипа Филиповића бр.16/1 – водомер 3/4”

– Петковић Бранислав – Филипа Филиповића бр.18 – водомер 3/4”

 

2.Интервенција код потрошача:

– Цветковић Слађан – Владимира Тасића бр.26.