Дневнe активности

                   Сервиса за замену и поправку водомера                    

   „Вoдовод“ Bрање 11.10.2018.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Анђелковић Миодраг – 7.Јули бр.9 – водомер 3/4”

– Вучковић Зорица – Горана Ковачића бр.43 – водомер 3/4”

– Вучковић Петар – Радоје Дакића бр.2 – водомер 3/4”

– Јовановић Ивица – 9.Југовића бр.77 – водомер 3/4”

– Анђелковић Вука – 9.Југовића бр.49 – водомер 3/4”

– Младеновић Милорад – Ђуре Даничића бр.5 – водомер 3/4”

– Антић Нинослав – Огњена Прице бр.30 – водомер 3/4”

– Трајковић Мирослав – Огњена Прице бр.5/2 – водомер 3/4”

– Стошић Љубинка – Огњена Прице бр.1 – водомер 3/4”

– Смиљковић Митар – Огњена Прице бр.33 – водомер 3/4”

– Величковић Ненад – Огњена Прице бр.6 – водомер 3/4”

– Стошић Зоран – Огњена Прице бр.1 – водомер 3/4”

– Стојковић Петар – Огњена Прице бр.3 – водомер 3/4”

– Стошић Благоје – Огњена Прице бр.16 – водомер 3/4”

– Анђелковић Видосав – Огњена Прице бр.14 – водомер 3/4”

– Стојковић Зоран – Огњена Прице бр.12 – водомер 3/4”

– Стојковић Драган – Огњена Прице бр.27 – водомер 3/4”

– Стојановић Драган – Огњена Прице бр.31 – водомер 3/4”

– Трајковић Марјан – Огњена Прице бр.21 – водомер 3/4”

– Јовановић Драган – Огњена Прице бр.30 – водомер 3/4”                                                           – Куртић Зека -1.Маја бр.15 – водомер 3/4”

– Шешиваревић Веса -1.Маја бр.10 – водомер 1/2”

– Нисић Горан – Кр.Стефана Првовенчаног бр.256 – водомер 1/2”

– Рајковић Вукајло – Кнеза Милоша бр.55 – водомер 3/4”

– Стојановић Стана – Филипа Филиповића бр.16 – водомер 3/4”

– Томић Драган – Драгутина Јовановића бр.14 – водомер 3/4”

– Трајковић Драгољуб – Драгутина Јовановића бр.32 – водомер 3/4”

– Јорданов Добри – Драгутина Јовановића бр.26 – водомер 3/4”

– Алексић Војислав – Драгутина Јовановића бр.18 – водомер 3/4”

– Симић Мирослав – Драгутина Јовановића бр.6 – водомер 3/4”

– Стоиљковић Бранко – Драгутина Јовановића бр.2 – водомер 3/4”

Јањић Предраг – Страхињића Бана бр.1/а – водомер 3/4”

– Стефановић Богдан – Страхињића Бана бр.3 – водомер 3/4”

– Стевановић Стојан – Страхињића Бана бр.10 – водомер 3/4”

– Андонава Мирјана – Страхињића Бана бр.21 – водомер 3/4”

– Тасић Ивица – Страхињића Бана бб – водомер 3/4”

– Петров Чеда – Страхињића Бана бр.17 – водомер 3/4”

– Тасић Горан – Страхињића Бана бб – водомер 3/4”

2.Интервенција код потрошача:

Пешић Милорад – Његошева бр.10