Дневнe активности

                          Сервиса за замену и поправку водомера                      

   JП „Вoдовод“ Bрање 11.09.2018.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Цветковић Томислав – Јована Поповића бр.9 – водомер 3/4”

– Костић Драган – Симе Погачаревића бр.78 – водомер 3/4”

– Крстић Милан – Јована Хаџивасиљевића бр.58 – водомер 3/4”

– Стојковић Богдан – Првонечка бр.2 – водомер 3/4”

– Теилинек Ирена – 9.Југовића бр.7 – водомер 3/4”

– Стефановић Стојан – 9.Југовића бр.9 – водомер 3/4”

– Марковић Станислава – 9.Југовића бр.17 – водомер 3/4”

– Милутиновић Никола – 9.Југовића бр.31 – водомер 3/4”

– Величкоић Предраг – 9.Југовића бр.26 – водомер 3/4”

– Иљазовић Ариф – 9.Југовића бр.32 – водомер 3/4”

– Митић Александар – Личка бр.2 – водомер 3/4”

– Величковић Дејан – Личка бр.4 – водомер 3/4”

– Михајловић Раде -Личка бр.6 – водомер 1/2”

– Стојменовић Петар – 4.Јули бр.13 – водомер 3/4”

– Костић Бојан – 4.Јули бр.2 – водомер 3/4”

– Станковић Јордан – 4.Јули бр.23 – водомер 3/4”

– Станојевић Јован – 4.Јули бр.8 – водомер 3/4”

– Манасијевић Жаклина – 4.Јули бр.10 – водомер 3/4”

– Трајковић Драган – 4.Јули бр.12 – водомер 3/4”

– Стојановић Добривоје – 4.Јули бр.16 – водомер 3/4”

– Ђокић Томислав – 4.Јули бр.41 – водомер 3/4”

– Пешић Срећко – 4.Јули бр.43 – водомер 3/4”

– Стошић Часлав – 4.Јули бр.43 – водомер 3/4”

– Тасић Добривоје – 4.Јули бр.49 – водомер 3/4”

– Илић Драгољуб – 4.Јули бр.26 – водомер 3/4”

– Настић Станиша – 4.Јули бр.53 – водомер 3/4”

– Тасић Србољуб – 4.Јули бр.32 – водомер 3/4”

– Јанковић Д.Драган – Пушкинова бб – водомер 3/4”

– Настасовић Радомир – Пушкинова бр.15 – водомер 3/4”

– Станојковић Синиша – Пушкинова бб – водомер 3/4”

– Величковић Горан – Пушкинова бр.9 – водомер 3/4”

– Стојковић Магдалена – Пушкинова бр.3 – водомер 3/4”

2.Интервенција код потрошача:

– Стојменовић Стојадин – Есперанто бр.18/1