Дневнe активности

                             Сервиса за замену и поправку водомера                      

                                JП „Вoдовод“ Bрање 11.06.2018.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Медицинска школа – Моше Пијаде – водомер 6/4”

– Тецхник Девелопмент ДОО – Врање – водомер 3/4”

– Павловић Дане – Др.Копше бр.1 – водомер 3/4”

– “ЈП Комрад” – Парк – Кнеза Милоша – водомер 6/4”

– Ђорђевић Горан – сел.Ћуковац – водомер 3/4”

– Пешић Срђан – Кр.Стефана Првовенчаног бр.11 – водомер 3/4”

– Ранђеловић Живко – Кајмакчаланска бр.105 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Богољуб – Кајмакчаланска бр.109 – водомер 3/4”

– Балић Миливоје – Кајмакчаланска бр.113 – водомер 3/4”

– Здравковић Драган – Кајмакчаланска бр.99 – водомер 3/4”

– Здравковић Станко – Кајмакчаланска бр.97 – водомер 3/4”

– Милошевић Бора – Кајмакчаланска бр.92 – водомер 3/4”

– Димитријевић Радојица – Кајмакчаланска бр.94 – водомер 3/4”

– Ристић Светислав – Кајмакчаланска бр.96 – водомер 3/4”

– Антић Миодраг – Кајмакчаланска бр.106 – водомер 3/4”

– Ранђеловић Милан – Кајмакчаланска бр.103 – водомер 3/4”.