Дневне активности службе одржавања

                                               Ј.П. „ ВОДОВОД “

                                     Врање за УТОРАК 11.04.2017.год.

 

 

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење, чишћење и испирање канализационе мреже у ул.

Македонској

2. Санација хаварије на прикључном воду на водоводној мрежи у ул. Боре Станковића

3. Наставак радова на нивелацији шахтних поклопаца у ул. Душана Стаменковића

4. Монтажа водомерног окна у ул. Ужичкој за „Град“ д.о.о