Дневнe активности

             Сервиса за замену и поправку водомера                         

                „Вoдовод“ Bрање 11.02.2019.год.

 

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Димитријевић Милорад – Ратка Павловића бр.21 – водомер 3/4”

– Јорданов Стојне – Миодрага Стојковића бр.43 – водомер 3/4”

– Петровић Владимир – Миодрага Стојковића бр.40 – водомер 3/4”

– Стаменковић Добривоје – Миодрага Стојковића бр.41 – водомер 3/4”

– Пешић Раде – Миодрага Стојковића бр.36 – водомер 3/4”

– Тасић Бошко – Миодрага Стојковића бр.36 – водомер 3/4”

– Јованчов Иван – Миодрага Стојковића бр.37 – водомер 3/4”

– Станојковић Александар – Миодрага Стојковића бр.35/1 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Чедомир – Миодрага Стојковића бр.35 – водомер 3/4”

– Марковић Радивоје – Миодрага Стојковића бр.32 – водомер 3/4”

– Алексић Војислав – Косте Стаменковића бр.8 – водомер 3/4”

– Алексић Алекса – Косте Стаменковића бр.7 – водомер 3/4”

– Младеновић Миодраг – Косте Стаменковића бр.3 – водомер 3/4”

– Митић Горан – Виктора Бубња бр.14 – водомер 3/4”

– Тошић Радојица – Виктора Бубња бр.9 – водомер 3/4”

– Трајковић Власта – Виктора Бубња бр.25 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Дине – Виктора Бубња бр.7 – водомер 3/4”

– Митић Слађан – Виктора Бубња бб – водомер 3/4”

– Павловић Божидар – Виктора Бубња бр.4 – водомер 3/4”

– Стојановић Часлав – Виктора Бубња бб – водомер 3/4”

– Јовић Трифун – Виктора Бубња бб – водомер 3/4”

– Велинов Доситеј – Виктора Бубња бр.16 – водомер 3/4”

– Станисављевић Миодраг – Виктора Бубња бб – водомер 3/4”

– Стојилковић Душан – Виктора Бубња бр.45 – водомер 3/4”

– Генов Мирче – Виктора Бубња бр.41 – водомер 3/4”

– Николић Радомир – Виктора Бубња бр.35 – водомер 3/4”

– Бојков Сунчица – Виктора Бубња бр.31 – водомер 3/4”

– Величковић Србољуб – Виктора Бубња бр.23/а – водомер 3/4”

– Тасић Милорад – Виктора Бубња бр.9 – водомер 3/4”

 

2.Интервенција код потрошача:

– Томић Трајко – с.Златокоп