Дневнe активности

Сервиса за замену и поправку водомера                      

     „Вoдовод“ Bрање 11.01.2019.год.

 

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Стоилковић Јулка – Лењинова бр.34 – стан 18 – водомер 1/2”

– Фаркаш Мата – Краља Стефана Првовенчаног солитер “Д”- стан 28 – водомер 3/4”

– Милошевић Сунчица – Краља Стефана Првовенчаног солитер “Д”- стан 27 – водомер 3/4”

– Стоиљковић Наташа – Краља Стефана Првовенчаног солитер “Д”- стан 26 – водомер 3/4”

– Стевановић Радомир – Краља Стефана Првовенчаног солитер “Д”- стан 22 – водомер 3/4”

– Стошић Тамара – Краља Стефана Првовенчаног солитер “Д”- стан 21 – водомер 3/4”

– Станчев Станиша – Краља Стефана Првовенчаног солитер “Д”- стан 20 – водомер 3/4”

– Здравковић Славица – Краља Стефана Првовенчаног солитер “Д”- стан 18 – водомер 3/4”

– Јањић Зоран – Краља Стефана Првовенчаног солитер “Д”- стан 17 – водомер 3/4”

– Цветковић Стојко – Краља Стефана Првовенчаног солитер “Д”- стан 14 – водомер 3/4”

– Станимировић Бора – Краља Стефана Првовенчаног солитер “Д”- стан 12 – водомер 3/4”

– Николић Ружа – Краља Стефана Првовенчаног солитер “Д”- стан 6 – водомер 3/4”

– Цветковић Зоран – Краља Стефана Првовенчаног солитер “Д”- стан 5 – водомер 3/4”

– Лазаревић Љиљана – Краља Стефана Првовенчаног солитер “Д”- стан 1 – водомер 3/4”