Дневне активности

                        Сервиса за замену и поправку водомера                        

J.П.“Вoдовод“BрањеПонедељак10.10.2016.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Дисић Драган – Кумановска бр.26 – водомер 3/4”

– Станојевић Ружица – Кумановска бр.32 – водомер 3/4”

– Стошић Александар – Кумановска бр.6 – водомер 3/4”

– Динчић Видосава – Кумановска бр.1 – водомер 3/4”

– Ланзолла Милена – Кумановска бр.36 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Велимир – Гњиланска бр.64 – водомер 3/4” – пукло стакло  

– Нушић Риста – Церска бр.8 – водомер 3/4”

– Станојковић Живојин – Гњиланска бр.29 – водомер 3/4”

– Николић Сава – Гњиланска бр.23 – водомер 3/4”

– Јанковић Драган – Гњиланска бр.30 – водомер 3/4”

– Маринковић Радивоје – Пере Цветановића бр.55/1 – водомер 3/4”

– Костић Добри – Есперанто бр.12/1 – стан 23 водомер 1/2V

– Ристић Добривоје – Слободана Пенезића бр.2 – водомер 3/4”

– Николић Мића – Слободана Пенезића бр.2 – водомер 3/4”

– III Месна Заједница – Слободана Пенезића – водомер 3/4”

– Николић Гордана – Светозара Марковића бр.10 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Стојан – Стевана Микрањца бр.5 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Драгољуб Стевана Микрањца бр.8 – водомер 3/4”

– Цветковић Душан – Трифуна Стошића бр.2 – водомер 3/4”

– Пешић Драгољуб – Рентгенова бр.22 – водомер 3/4”

– Николић Сава – Гњиланска бр.23 – водомер 3/4”

2.Раздвајање водоводног прикључка од уличне мреже Ø110/1”са новим водомером 3/4” код потрошача:                                                

– Цветковић Зоран – Слободана Пенезића бр.12