Дневне активности службе одржавања

                                            ЈП „ВОДОВОД“ Врање

                                         за УТОРАК 10.07.2018. године

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење, чишћење и испирање канализационе мреже у ул. Колубарској,

2. Санација хаварије на прикључном воду на водоводној мрежи у ул. Пасјачких Одреда 14,

3. Замена шибер затварача у ул. Виде Стојковић,

4. Израда прикључка на водводној мрежи у ул. Војводе Мишића 32,

5. Израда прикључка на водводној мрежи у ул. Жарка Зрењанина 2/а,

6. Израда водоводне шахте у кругу резервоара “Сараина”.