Дневне активности

                         Сервиса за замену и поправку водомера                        

„Вoдовод“ Bрање 10.07.2017.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Цветковић В.Славољуб – Дубница – водомер 3/4”                                                      

– Стаменковић Б.Слађан – Дубница – водомер 3/4”

– Митић Т.Драган -Дубница – водомер 3/4”

– Недељковић Срђан – Дубница – водомер 3/4”

– Пешић Ненад – Дубница – водомер 3/4”

– Ристић Ненад – Дубница – водомер 3/4”

– Зафировић Радован – Дубница – водомер 3/4”

– Стојановић Д.Станиша – Дубница – водомер 3/4”

– Ристић Предраг – Дубница – водомер 3/4”

– Стоиљковић Милорад – Дубница – водомер 3/4”

– Стошић Т.Ђорђе – Дубница – водомер 3/4”

– Трајковић Д..Стојан – Дубница – водомер 3/4”

– Мишић Ј.Игор – Дубница – водомер 3/4”

– Минић С.Славољуб – Дубница – водомер 3/4”

– Јањић Ј.Мирослав – Дубница – водомер 3/4”

– Стојановић Стојан – Дубница – водомер 3/4”

– Ристић Ивица – Дубница – водомер 3/4”