Дневне активности

Лабораторије за контролисање водомера

                 Сервиса за замену и поправку водомера                        

J.П.“Вoдовод“ BрањеПетак 10.06.2016.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Рашић Томислав – Др.Ђорђа Тасића бр.18 – водомер 3/4”

– Георгијев Јордан – Верице Бараћ бб – водомер 3/4”

– Стајић Верка – Ућитеља Милена бр.25а – водомер 3/4”

– Младеновић Димче – Мостарска бр.8– водомер 3/4”

– Аритоновић Душан – Мостарска бр.5 – водомер 3/4”

– Гробалник Бобан – Мостарска бр.1 – водомер 3/4”

– Ристић Миодраг – Мостарска бр.3 – водомер 3/4”

– Станковић Божидар – Цељска бр.3 – водомер 3/4”

– Николић Милутин – Цељска бр.1 – водомер 3/4”

– Цветановић Станча – Ћирила и Методије бр.4 – водомер 3/4”

– Станков Винко – Ћирила и Методије бр.8 – водомер 3/4”

– Симић Тихомир – Предрага Деверџића бр.21 – водомер 3/4”

– Џонић Благоје – Предрага Деверџића бр.9– водомер 3/4”

– Стојановић Велимир – Мостарска бр.19 – водомер 3/4”

– Филиповић Светозар – Мостарска бр.17 – водомер 3/4”

– Стојковић Роберт – Мостарска бр.13 – водомер 3/4”

– Савић Добривоје – Мостарска бр.9 – водомер 3/4”

– Димитријевић Драгољуб – Мостарска бр.12 – водомер 3/4”

– Стоиљковић Драган – Алексиначка бб – водомер 3/4”

– Глигоров Стоичко – Радоје Дакића бб – водомер 3/4”

– Бранковић Ненад – Наде Прокића бр.6 – водомер 3/4”

– Стаменковић Предраг – Наде Прокића бр.8 – водомер 3/4”

– Антић Драгољуб – Наде Прокића бр.7 – водомер 3/4”

– Марковић Станко – Радоје Дакића бб – водомер 3/4”

– Стошић Драган – Радоје Дакића бр.64 – водомер 3/4”                                        

– Илић Јовица – Змај Јовина бр.11 – водомер 3/4”