Дневнe активности

Сервиса за замену и поправку водомера                           

    JП „Вoдовод“ Bрање 10.04.2019.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Крстић Милан – Рудничка бр.5 – водомер 3/4”

– Димчић Мирјана – Рудничка бр.6 – водомер 3/4”

– Недељковић Војислав – Рудничка бр.7 – водомер 3/4”

– Спасић Станко – Рудничка бр.4 – водомер 3/4”

– Јанковић Божидар – Рудничка бр.1 – водомер 3/4”

– Тодоровић Славица – Рудничка бр.2/а – водомер 3/4”

– Марковић Благоје – Рудничка бр.2 – водомер 3/4”

– Крстић Будимка – Церска бр.31 – водомер 3/4”

– Стошић Зоран – Церска бр.33– водомер 3/4”

– Арсић Чеда – Церска бр.25– водомер 3/4”

– Нешић Ненад – Церска бр.23– водомер 3/4”

– Пешић Радован – Церска бр.19 – водомер 3/4”

– Здравковић Властимир – Церска бр.15– водомер 3/4”

– Величковић Лела – Церска бр.22 – водомер 3/4”

– Спасић Јасмина – Церска бр.20 – водомер 3/4”

– Трајковић Сретен – Церска бр.20/б – водомер 3/4”

– Михајловић Александар – Церска бр.18 – водомер 3/4”

– Цветковић Ђока – Церска бр.14 – водомер 3/4”

– Јовановић Србољуб – Церска бр.9 – водомер 3/4”

– Николић Трајко – Церска бр.7 – водомер 3/4”

– Аврамовић Бранко – Церска бр.10 – водомер 3/4”

– Нушић Предраг – Церска бр.8 – водомер 3/4”

– Јовић Зоран – Церска бр.6 – водомер 3/4”

– Додић Зоран – Церска бр.5 – водомер 3/4”

– Трајковић Добринка – Церска бр.1 – водомер 3/4”

2.Демонтажа водомера 3/4” ради искључења пословног простора из система водоснабдевања код потрошача:

– Ђорђевић Владимир – Немањина бр.78.