Дневне активности службе одржавања

                                               Ј.П. „ ВОДОВОД “

                                      Врање за ПЕТАК 10.03.2017.год.

 

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење, чишћење и испирање канализационе мреже у ул. Косовској

2. Реконструкција прикључног вода у ул. Димитрија Станковића 3а,

3. Санација шахтног поклопца у ул. Пане Ђукића

4. Скидање водомера ради регулисања притиска у водоводној мрежи у ул. Вуле Антића 9