Дневнe активности

Лабораторије за контролисање водомера

Сервиса за замену и поправку водомера J.П.“Вoдовод“ Bрање – Петак – 10.01.2020.год.

I.Лабораторија за контролисање водомера:

– Контролор II………………………..Николић Слободан

II.Сервис за замену и поправку водомера:

1.Замена водомера код потрошача:

– Станимировић Мирослав – Есперанто бр.8 улаз 2- стан 8 – водомер 1/2V

– Аксентић Бора – Даринке Радовић бр.6 – водомер 3/4”

– Русимовић Нинослав – Даринке Радовић бр.5 – водомер 3/4”

– Цветковић Момчило – Даринке Радовић бр.1 – водомер 3/4”

– Филиповић Бранко – Ратка Софијанића бр.14 – водомер 3/4”

– Пешић Станко – Ратка Софијанића бр.11 – водомер 3/4”

– Пешић Петар – Ратка Софијанића бр.9 – водомер 3/4”

– Митић Риста – Ратка Софијанића бр.7 – водомер 3/4”

– Настић Стеван – Ратка Софијанића бр.8 – водомер 3/4”

– Здравковић Момчило – Ратка Софијанића бр.6 – водомер 3/4”

– Станковић Добривоје – Ратка Софијанића бр.3 – водомер 3/4”

– Цветковић Александар – Ратка Софијанића бр.2 – водомер 3/4”

– Недељковић Весна – Ратка Софијанића бр.1 – водомер 3/4”

– Костић Предраг – Мирослава Крлеже бб – водомер 3/4”

– Ристић Небојша – Мирослава Крлеже бр.18 – водомер 3/4”

– Антић Власта – Мирослава Крлеже бр.14 – водомер 3/4”

– Анђелковић Влада – Мирослава Крлеже бр.20 – водомер 3/4”

– Тасић Санде – Даринке Стаменковић бр.21 – водомер 3/4”

– Пејковић Станимир -Даринке Стаменковић бб – водомер 3/4”

– Радовановић Стојадин – Даринке Стаменковић бр.26 – водомер 3/4”

– Стојановић Будимир – Даринке Стаменковић бр.20 – водомер 3/4”

– Николић Зоран -Даринке Стаменковић бр.16 – водомер 3/4”

– Антић Станимир – Даринке Стаменковић бр.12 – водомер 3/4”

– Трајковић Олга -Даринке Стаменковић бр.21 – водомер 3/4”

– Томић Алекса – Даринке Стаменковић бр.2 – водомер 3/4”

2.Баждарење и сервисирање водомера код потрошача:

– Васић Предраг – Краља Стефана Првовенчанг бр.21/3

– Мајстор………………………………….Станковић Дејан

– Мајстор………………………………….Тасић Бранислав

– Мајстор………………………………….Спасић Перица

У Врању, 10.01.2020.године

Пословођа сервисне службе

Сузана Станојковић