Дневне активности службе одржавања

                                               ЈП „ВОДОВОД“

                                     Врање за ПЕТАК 09.12.2016.год.

 

1. КАНАЛ ЏЕТ – Отчепљење, чишћење и испирање канализационе мреже у кругу механизације водовода

2. Затрпавање рова после извршене реконструкције у ул. Генерала Белимарковића

3. Бетонирање зида – канала после завршене интервенције у ул. Партизански пут центар МЗ

4. Наставак радова на санацији хаврије на водоводној мрежи у ул. Омладинских бригада

5. Чишћење водомерног сита ради регулисања притиска воде у мрежи у ул. Партизански пут

6. Нивелисање шахтног поклопца у ул. Рифата Бурџевића и Јосипа Краша