Дневнe активности

                     Сервиса за замену и поправку водомера                        

„Вoдовод“ Bрање 09.10.2018.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Станковић Милорад – 1.Маја бр.6 – водомер 3/4”

– Миленковић Душан – 1.Маја бр.5 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Верољуб – 1.Маја бр.8 – водомер 3/4”

– Младеновић Небојша – 1.Маја бр.9 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Јован -1.Маја бр.10 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Јован -1.Маја бр.11 – водомер 3/4”

– Куртић Зека -1.Маја бр.15 – водомер 3/4”

– Шешиваревић Веса -1.Маја бр.10 – водомер 1/2”

– Нисић Горан – Кр.Стефана Првовенчаног бр.256 – водомер 1/2”

– Ружић Воја – Вуле Антића бр.8 – водомер 3/4”

– Рајковић Вукајло – Кнеза Милоша бр.55 – водомер 3/4”

– Стојановић Стана – Филипа Филиповића бр.16 – водомер 3/4”

– Томић Драган – Драгутина Јовановића бр.14 – водомер 3/4”

– Трајковић Драгољуб – Драгутина Јовановића бр.32 – водомер 3/4”

– Јорданов Добри – Драгутина Јовановића бр.26 – водомер 3/4”

– Алексић Војислав – Драгутина Јовановића бр.18 – водомер 3/4”

– Симић Мирослав – Драгутина Јовановића бр.6 – водомер 3/4”

– Стоиљковић Бранко – Драгутина Јовановића бр.2 – водомер 3/4”

Јањић Предраг – Страхињића Бана бр.1/а – водомер 3/4”

– Стефановић Богдан – Страхињића Бана бр.3 – водомер 3/4”

– Стевановић Стојан – Страхињића Бана бр.10 – водомер 3/4”

– Андонава Мирјана – Страхињића Бана бр.21 – водомер 3/4”

– Тасић Ивица – Страхињића Бана бб – водомер 3/4”

– Петров Чеда – Страхињића Бана бр.17 – водомер 3/4”

– Тасић Горан – Страхињића Бана бб – водомер 3/4”