Дневнe активности

Сервиса за замену и поправку водомера                           

„Вoдовод“ Bрање 09.09.2019.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Арсић Соња – Тетка Докина бр.1 – водомер 3/4”

– Стојковић Марко – Хиландарска бб – водомер 3/4”

– Јањић Раде – Хиландарска бб – водомер 3/4”

– Антић Борисав – Саве Ковачевића бр.13 – водомер 3/4”

– Ђуровић Благица  – Ђуре Салаја бр.64 – водомер 3/4”

– Настић Горан – Пржарска бр.24 – водомер 3/4”

– Јањић Саша – Карађорђева бр.59 – водомер 3/4”

– Илић Ивица – Карађорђева бр.49 – водомер 3/4”

– Јовчић Петар – Карађорђева бр.51 – водомер 3/4”

– Поповић Јелена – Карађорђева бр.55 – водомер 3/4”

– Стојановиски Влада – Карађорђева бр.57 – водомер 3/4”

– Здравковић Мића – Карађорђева бр.10/1 – водомер 3/4”

– Симић Љубиша – Карађорђева бр.4 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Димитрије – Карађорђева бр.6/1 – водомер 3/4”

– Стојановић Предраг – Карађорђева бр.6/2 – водомер 3/4”

– Смиљковић Предраг – Карађорђева бр.16 – водомер 3/4”

– Милосављевић Владимир – Карађорђева бр.18 – водомер 3/4”

– Љотић Небојша – Карађорђева бр.20/2 – водомер 3/4”

– Стефановић Стојадин – Карађорђева бр.26 – водомер 3/4”

– Арсић Мирослав – Карађорђева бр.28 – водомер 3/4”

– Стаменов Методије – Карађорђева бр.32 – водомер 3/4”

– Аврамовић Стојановић Александра – Карађорђева бр.34 – водомер 3/4”

– Мицић Стојадин – Карађорђева бр.5 – водомер 3/4”

– Трајковић Станимир – Карађорђева бр.9 – водомер 3/4”

– Спасић Бранко – Карађорђева бр.15 – водомер 3/4”

– Игњатовић Милентије – Карађорђева бр.21/1 – водомер 3/4”

– Здравковић Стојан – Карађорђева бр.21/1 – водомер 3/4”

– Илић Душан – Карађорђева бр.19 – водомер 3/4”

– Стошић Милош – Карађорђева бр.23 – водомер 3/4”

– Ристић Зорана – Карађорђева бр.29 – водомер 3/4”

– Станојковић Благоје – Карађорђева бр.35 – водомер 3/4”

– Божиловић Милан – Карађорђева бр.35 – водомер 3/4”

– Анђелковић Сотир – Карађорђева бр.39 – водомер 3/4”

– Симоновић Живко – Карађорђева бр.43 – водомер 3/4”

– Тасић БогосавРадоја Дакића бб – водомер 3/4”

– Тасић Света – Радоја Дакића бр.8 – водомер 3/4”

– Антић Слађан – Радоја Дакића бр.7 – водомер 3/4”

– Петковић С.Љубиша – Радоја Дакића бр.15 – водомер 3/4”

– Стефановић Горан – Радоја Дакића бр.14 – водомер 3/4”                                                                                                                                                 – Митровић Бранислав – Радоја Дакића бр.19 – водомер 3/4”

– Стојилковић Слађан – Радоја Дакића бр.6 – водомер 3/4”

– Голубовић Слађан – Радоја Дакића бр.26 – водомер 3/4”

 

2.Интервенција код потрошача:

– Станисављевић Чедомир – Милорада Стошића бр.1.