Дневнe активности

Сервиса за замену и поправку водомера                           

   JП „Вoдовод“ Bрање 09.08.2019.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Спасић Ивица – Родољуба Чолаковића бр.20 – водомер 3/4”

– Крстић Влада – Родољуба Чолаковића бр.25 – водомер 3/4”

– Антић Слађан – Родољуба Чолаковића бб – водомер 3/4”

– Станисављевић Миле – Родољуба Чолаковића бр.1– водомер 3/4”

– Стошић Томислав – Родољуба Чолаковића бр.21 – водомер 3/4”

– Митровић Јовица – Родољуба Чолаковића бр.11 – водомер 3/4”

– Стојковић Љубомир – Родољуба Чолаковића бб – водомер 3/4”

– Митровић Стојан – Родољуба Чолаковића бр.9 – водомер 3/4”

– Павловић Зоран – Родољуба Чолаковића бб – водомер 3/4”

– Ђорђевић Слободан – Родољуба Чолаковића бр.9 – водомер 3/4”

– Алексић Слободан – Родољуба Чолаковића бр.7 – водомер 3/4”

– Милошевић Милорад – Родољуба Чолаковића бр.5 – водомер 3/4”

– Станисављевић Срба – Родољуба Чолаковића бр.1 – водомер 3/4”

– Милосављевић Добросав – Родољуба Чолаковића бр.14 – водомер 3/4”

– Николић Светислав – Коче Рацина бр.7 – водомер 3/4”                                                                                                                              

– Симоновић Стоил – Жарка Зрењанина бр.12 – водомер 3/4”

– Величковић Благоје – Жарка Зрењанина бр.12 – водомер 3/4”

– Станојковић Гордана – Жарка Зрењанина бр.4 – водомер 3/4”

– Анђелковић Будимир – Жарка Зрењанина бр.11 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Милан – Жарка Зрењанина бр.25 – водомер 3/4”

– Милић Лазар – Жарка Зрењанина бр.23 – водомер 3/4”

– Стаменковић Добривоје – Жарка Зрењанина бр.14а – водомер 3/4”

– Јовановић Милутин – Жарка Зрењанина бр.8 – водомер 3/4”

– Цветковић Воја – Жарка Зрењанина бр.3 – водомер 3/4”

– Костић Станимир – Жарка Зрењанина бр.1 – водомер 3/4”

– Ристић Стеван – Жарка Зрењанина бр.2/а – водомер 3/4”

– Стевановић Мита – Жарка Зрењанина бр.16 – водомер 3/4”

– Стефановић Добрица – сел.Златокоп – водомер 3/4”

– Анђелковић Стојадин – Јована Поповића бр.27 – водомер 3/4”

– Стоилковић Миле – Јована Поповића бр.29/а – водомер 3/4”

– Стојилковић Јелка – Јована Поповића бр.29 – водомер 3/4”

– Младеновић Светислав – Јована Поповића бр.25 – водомер 3/4”

– Стојковић Видосав – Јована Поповића бр.21 – водомер 3/4”

– Цветковић Станиша – Јована Поповића бр.10/а – водомер 3/4”

2.Замена пропусног вентила 3/4”код потрошача:

– Николић Светислав – Коче Рацина бр.7.