Дневне активности службе одржавања

                                            ЈП „ВОДОВОД“ Врање

                                     за ПОНЕДЕЉАК 09.07.2018. године

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење, чишћење и испирање канализационе мреже ул. Марије Кири 40 и Рифата Бурџевића,

2. Проналажење кућних прикључака у ул. Франше Депереа,

3. Санација хаварије на уличном вентилу у ул. Димитрија Станковића 24,

4. Израда прикључка на водводној мрежи по р.н. 422/18 у ул. Новопројектованој бб,

5. Санација рова у ул. Косовској код ресторана “Фонтана”.