Dnevne aktivnosti službe održavanja

                                               JP „VODOVOD“

                                       Vranje za UTORAK 09.05.2017.god.

 

1. KANAL DŽET – Odčepljenje,čišćenje i ispiranje kanalizacione mreže u   ul. Branka Taškovića, kanalizatori Pavlović Slavoljub, Anđelović Dejan

2. Nastavak radova na pronalaženju kućnog priključka u ul. Bledskoj 9, majstor Ramić Saša + 2 p.k. radnika Salimović Dragan, Stojanović Slađan

3. Nastavak radova na rekonstrukciji potisnog voda u rezervoaru „Saraina“, majstor Anđelković Saša, Dinić Nebojša + 2 p.k. radnika Momčilović Aleksandar, Stojković Nenad

4. Izrada priključka na vodovodnoj mreži po r.n. u ul. Vide Stojković, majstor Mitić Dalibor, Ristić Đorđe + 1 p.k. radnik Nikolić Martin

5. Čišćenje atmosferske kanalizacije u ul. 29. Novembar, Karađorđeva, Beogradska