Дневнe активности

                         Сервиса за замену и поправку водомера                        

„Вoдовод“ Bрање 09.01.2018.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Манасијевић Љубомир – Јована Јанковића Лунге бр.8 – стан 10 – водомер 1/2”

– Антонијевић Момир – Радоја Домановића бр.9 – водомер 3/4”

– Митић Стојадин – Радоја Домановића бр.11/2 – водомер 3/4”

– Митић Томислав – Радоја Домановића бр.11/1 – водомер 3/4”

– Стошић Светлана – Радоја Домановића бр.29 – водомер 3/4”

– Недељковић Станче – Радоја Домановића бр.23 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Предраг – Радоја Домановића бр.21 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Предраг – Радоја Домановића бр.21 – водомер 3/4”

– Спасић Мирослав – Радоја Домановића бр.14 – водомер 3/4”

– Митић Љубинка – Радоја Домановића бр.11 – водомер 3/4”

– Станковић Миланка – Радоја Домановића бр.8 – водомер 3/4”

– Антонијевић Момир – Радоја Домановића бр.9 – водомер 3/4”

– Антонијевић Јовица – Радоја Домановића бр.7 – водомер 3/4”

– Костић Христивоје – Радоја Домановића бр.6 – водомер 3/4”

– Костић Христивоје – Радоја Домановића бр.6 – водомер 3/4”

– Митровић Витомир – Радоја Домановића бр.4 – водомер 3/4”

– Трајковић Милорад – Радоја Домановића бр.5 – водомер 3/4”

– Јовановић Владимир – Радоја Домановића бр.3 – водомер 3/4”

– Џикић Срећко – Радоја Домановића бр.1 – водомер 3/4”