Дневнe активности

                            Сервиса за замену и поправку водомера                      

„Вoдовод“ Bрање 08.11.2018.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Антић Бојан – Жарка Зрењанина бр.18 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Радивоје – Аугуста Цесарца бр.12/а- водомер 3/4”

– Станојеви Живорад – Видоја Смилевског бр.2 – водомер 3/4”

– Арсић Станимир – Видоја Смилевског бр.4 – водомер 3/4”

– Павловић Милоја – Видоја Смилевског бр.5 – водомер 3/4”

– Станојевић Милорад – Видоја Смилевског бр.18 – водомер 3/4”

– Петров Стојне – Видоја Смилевског бр.28 – водомер 3/4”

Богдановић Зоран – Лељинова бр.36/стан 7 – водомер 3/4

– Стојковић Новица – Ратка Павловића бр.1 – водомер 3/4”

– Анђелковић Славољуб – Лењинова бр.7 – стан 12 – водомер 1/2”

– Манасијевић Србољуб – Лењинова бр.36 – стан 12 – водомер 1/2”

– Димитријевић Милорад – Ратка Павловића бр.21 – водомер 3/4”                             

– Тасић Властимир – Ратка Павловића бр.28/2 – водомер 3/4”

– Гроздановић Жика – Ратка Павловића бр.25 – водомер 3/4”

– Стаменквић Љубинка – Ратка Павловића бр.39 – водомер 3/4”

4.Санација хаварије у водомерној шахти код потрошача:

– Томић Стојадин – Селo Стропско

5.Интервенција код потрошача:

– Илић Влада – Хусинских Рудара бр.9