Дневнe активности

Сервиса за замену и поправку водомера                           

  JП „Вoдовод“ Bрање 08.08.2019.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:                                                                                                         

– Петковић Мирко – Доситејева бр.13 – Вр.Бања – водомер 3/4”

– Стојановић Драган – Ранутовац – водомер 3/4”

– Симоновић Стоил – Жарка Зрењанина бр.12 – водомер 3/4”

– Величковић Благоје – Жарка Зрењанина бр.12 – водомер 3/4”

– Станојковић Гордана – Жарка Зрењанина бр.4 – водомер 3/4”

– Анђелковић Будимир – Жарка Зрењанина бр.11 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Милан – Жарка Зрењанина бр.25 – водомер 3/4”

– Милић Лазар – Жарка Зрењанина бр.23 – водомер 3/4”

– Стевановић Бранко – Жарка Зрењанина бр.21 – водомер 3/4”

– Стаменковић Добривоје – Жарка Зрењанина бр.14а – водомер 3/4”

– Петровић Ненад – Жарка Зрењанина бр.15 – водомер 3/4”

– Младеновић Миле – Жарка Зрењанина бр.13 – водомер 3/4”

– Јовановић Милутин – Жарка Зрењанина бр.8 – водомер 3/4”

– Јањић Миле -Жарка Зрењанина бр.5 – водомер 3/4”

– Цветковић Воја – Жарка Зрењанина бр.3 – водомер 3/4”

– Костић Станимир – Жарка Зрењанина бр.1 – водомер 3/4”

– Ристић Стеван – Жарка Зрењанина бр.2/а – водомер 3/4”

– Стевановић Мита – Жарка Зрењанина бр.16 – водомер 3/4”

– Стефановић Добрица – сел.Златокоп – водомер 3/4”

– Анђелковић Стојадин – Јована Поповића бр.27 – водомер 3/4”

– Ђорић Стојадин – Јована Поповића бр.4 – водомер 3/4”

– Стоилковић Миле – Јована Поповића бр.29/а – водомер 3/4”

– Стојилковић Јелка – Јована Поповића бр.29 – водомер 3/4”

– Младеновић Светислав – Јована Поповића бр.25 – водомер 3/4”

– Стојковић Видосав – Јована Поповића бр.21 – водомер 3/4”

– Трајковић Стана – Јована Поповића бр.16 – водомер 3/4”

– Митић Радисав – Јована Поповића бр.27 – водомер 3/4”

– Митић Милица – Јована Поповића бр.15 – водомер 3/4”

– Цветковић Станиша – Јована Поповића бр.10/а – водомер 3/4”

– Стевановић Радомир – Јована Поповића бр.13 – водомер 3/4”

– Јанковић Нинослав – Јована Поповића бр.7 – водомер 3/4”

2.Интервенција код потрошача:

– Митровић Ружа – Есперанто бр.6 – стан 24.