Дневне активности

Лабораторије за контролисање водомера

Сервиса за замену и поправку водомера

„Вoдовод“BрањеПетак 08.07.2016.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Станковић Драган – Краља Петра I Ослободиоца бр.68/а– водомер 3/4”

– Златановић Петар – Краља Петра I Ослободиоца бр.98– водомер 3/4”

– Стојилковић Велимир – Краља Петра I Ослободиоца бр.123 – водомер 3/4”

– Мишић Драган – Краља Петра I Ослободиоца бр.129 – водомер 3/4”

– Стошић Вељко – Краља Петра I Ослободиоца бр.224 – водомер 3/4”

– Јовановић Димитрије – Краља Петра I Ослободиоца бр.223 – водомер 3/4”

– Јовчић Драгомир – Краља Петра I Ослободиоца бр.137– водомер 3/4”

– Здравковић Стојан – Краља Петра I Ослободиоца бр.139 – водомер 3/4”

– Стошић Драгољуб – Краља Петра I Ослободиоца бр.143 – водомер 3/4”

– Ристић Бора – Краља Петра I Ослободиоца бр.145/а– водомер 3/4”

– Јовановић Градимир – Краља Петра I Ослободиоца бр.145/б– водомер 3/4”

– Радић Сима– Краља Петра I Ослободиоца бр.161– водомер 3/4”

– Стаменковић Зоран – Краља Петра I Ослободиоца бб– водомер 3/4”

– Недељковић Предраг – Бошка Ђорђевића бб – водомер 3/4”                                        

– Тасић Војкан – Бошка Ђорђевића бр.19 – водомер 3/4”

– Иванов Иван – Бошка Ђорђевића бр.20 – водомер 3/4”

– Нешић Славица – Бошка Ђорђевића бр.11 – водомер 3/4”

– Стошић Владимир – Бошка Ђорђевића бр.1 – водомер 3/4”

– Спасић Никола –Доситејева бр.14/а– водомер 3/4”

– Богдановић Небојша -Доситејева бр.4 – водомер 3/4”

– Ристић Стана – Бошка Ђорђевића бр.13 – водомер 3/4”

2.Интервенције код потрошача:

– Јањић Драгутин – Бунушевачка бб

– Ристић Миливоје – 12.Ударне Бригаде бр.8