Дневне активности службе одржавања

                                            ЈП „ВОДОВОД“ Врање

                                         за ПЕТАК 08.06.2018. године

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење, чишћење и испирање канализационе мреже – ВОЗИЛО ЋЕ ДАНАС РАДИТИ ПО ПОЗИВУ ГРАЂАНА,

2. Наставак радова на реконструкцији кућних водводних прикључака по р.н. у ул. Краља Милана, мајс

3. Замена пропусног вентила по р.н. у нас. Огош 6 Врањска Бања,

4. Реконструкција водоводног прикључка у ул. Миодрага Пешића 16,

5. Санација хаварије на прикључном воду на водоводној мрежи у селу Дубница,

6. Затрпавање ровова шодером после санираних хаварија и извоз шута.