Дневне активности службе одржавања

                                                     Ј.П. „ ВОДОВОД “

                                      Врање за СРЕДА 08.06.2016.год.

 

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење,чишћење и испирање канализационе мреже у улици Пролетерских бригада и Рифата Бурџевића  

2. Наставак радова на изради оплате и бетонирање шахте у ул. Кнеза Милоша – К. С. Првовенчаног

3. Поправка хидранта на брани Првонек

4. Санација хаварије на прикључном воду на водоводној мрежи у нас. Скендерци, Врањска Бања

5. Санација хаварије на прикључном воду на водоводној мрежи у ул. Трг слободе

6. Санација хаварије на прикључном воду на водоводној мрежи у ул. Краљевића Марка 13б