Дневне активности службе одржавања

                                               ЈП „ВОДОВОД“  Врање

                                           за ПЕТАК 08.03.2019. године

 

  1. КАНАЛ ЏЕТ – Одгушење, чишћење и испирање канализационе мреже у ул. Нишкој,
  2. Санација хаварије на водоводној мрежи у ул. Црнотравској,
  3. Санација канализационе шахте око поклопца у ул. Будислава Шошкића 34.