Дневнe активности

                       Сервиса за замену и поправку водомера                        

„Вoдовод“ Bрање 08.01.2018.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Митровић Живојин – Краља Милана бр.21/2 – водомер 1/2”

– Стојковић Јелка – Краља Милана бр.21/3 – водомер 1/2”

– Антанасијевић Благоје – 7.Септембар бр.17 – водомер 3/4”

– Јовановић С.Добривоје – Ћуковац – водомер 3/4”

– Стошић Андреја – Ћуковац – водомер 3/4”

– Стојановић Љ.Јосиф -Ћуковац – водомер 3/4”

– Стошић Зоран – Ћуковац – водомер 3/4”

– Алексић Зоран – Ћуковац – водомер 3/4”

– Стојановић Небојша – Ћуковац – водомер 3/4”

– Стаменковић Зоран – Ћуковац – водомер 3/4”

– Костић Чеда – Ћуковац – водомер 3/4”

– Станковић Горан -Ћуковац – водомер 3/4”

– Јовановић Јован – Ћуковац – водомер 3/4”

2.Баждарење водомера ради евиденције потрошача:

– Митровић Живојин – Краља Милана бр.21/2

– Стојковић Јелка – Краља Милана бр.21/3

3.Преглед водомерне инсталације у локалу ради евиденције нових потрошача:

– Костић Слободан – Партизански Пут бр.53