Дневнe активности

Сервиса за замену и поправку водомера                           

  JП „Вoдовод“ Bрање 06.11.2019.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Стојановић Слободан – Бојничких Жртава бр.1 – водомер 3/4”

– Николић Благоје – Бојничких Жртава бр.11а – водомер 3/4”

– Павловић Слободан – Бојничких Жртава бр.8/а – водомер 3/4”

– Павловић Добри – Бојничких Жртава бр.8 – водомер 3/4”

– Тасић Радомир – Бојничких Жртава бр.5 – водомер 3/4”

– Јовановић Зоран – Бојничких Жртава бр.2 – водомер 3/4”

– Качаревић Драгутин – Чеде Димитријевића бр.19 – водомер 3/4”

– Марковић Томислав – Чеде Димитријевића бр.10 – водомер 3/4”

– Јањић Светозар – Чеде Димитријевића бр.25 – водомер 3/4”

– Цветковић Драгутин – Чеде Димитријевића бр.12 – водомер 3/4”

– Манић Томислав – Руди Чајавац бр.10 – водомер 3/4”

– Тончић В.Саша – Руди Чајавац бр.21 – водомер 3/4”

– Стојменовић Стана – Руди Чајавац бр.20 – водомер 3/4”

– Стајић Чедомир – Руди Чајавац бр.19 – водомер 3/4”

– Станисављевић Ивица – Руди Чајавац бр.16 – водомер 3/4”

– Станојковић Васа – Руди Чајавац бр.16 – водомер 3/4”

– Спасић Душан Руди Чајавац бр.13 – водомер 3/4”

– Стојановић ДафинаРуди Чајавац бр.11 – водомер 3/4”

– Алексић Зоран – Руди Чајавац бр.6 – водомер 3/4”

– Додић Миле – Руди Чајавац бр.3 – водомер 3/4”

– Стефановић Чедомир – Руди Чајавац бр.2 – водомер 3/4”

– Станковић Вучко – Руди Чајавац бр.14 – водомер 3/4”

– Станковић Вене – Руди Чајавац бр.1– водомер 3/4”

2.Интервенција код потрошача:

– Стојковић Петар – 22.Децембар бр.1 – стан 6

– Манић Света – 22.Ударне Дивизије бр.19.