Дневнe активности

                            Сервиса за замену и поправку водомера                        

ЈП „Вoдовод“ Врање 06.11.2017.год.

1.Замена водомера код потрошача:

-Стошић Горан – Народног Хероја бр.6 – водомер 3/4”

– Цветановић Срета – Народног Хероја бр.20 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Станка – Народног Хероја бр.30 – водомер 3/4”

– Костић Влада – Народног Хероја бр.33– водомер 3/4”

– Станковић Петар -Народног Хероја бр.45 – водомер 3/4”

– Анђелковић Душан – Народног Хероја бр.44 – водомер 3/4”

– Милосављевић Славица – Народног Хероја бр.19 – водомер 3/4”

– Антић Зорица – Народног Хероја бр.13/1 – водомер 3/4”

– Марковић Мирослав – Др.Копше бр.46 – водомер 3/4”

– Костић Стојанка – Др.Копше бр.44 – водомер 3/4”

– Димчић Бора – Др.Копше бр.23 – водомер 3/4”

– Јовчић Ружа – Прол.Бригада бр.13/3 – водомер 1/2”