Дневне активности службе одржавања

                                            ЈП „ВОДОВОД“ Врање

                                   за ПОНЕДЕЉАК 06.08.2018. године

1. КАНАЛ ЏЕТ– Одгушење, чишћење и испирање канализације у ул. Ј. Јанковића Лунге, и Радничкојкод железничке станице,

2. Санација хаварије на прикључном воду на водоводној мрежи у насељуОгош 104,

3. Санација хаварије на прикључном воду на водоводној мрежи у ул. Војислава Митића 20,

4. Чишћење шахте атмосферске канализације у ул. Радничкој код железничке станице.