Дневне активности службе одржавања

                                             ЈП „ВОДОВОД“ Врање

                                           за ПЕТАК 06.07.2018. године

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење, чишћење и испирање канализационе мреже у ул. 27. мартa,                                                                              

2. Демонтажа клапне на резервоару “Сараина”,

3. Санација хаварије на уличном вентилу у ул. Иве Андрића – Будислава Шошкића,

4. Израда прикључка на канализационој мрежи по р.н. 290/18 у ул. Видоје Смилевски бб,

5. Санација хаварије на прикључном воду на водводној мрежи у ул. Благоја Паровића 47.