Дневнe активности

Сервиса за замену и поправку водомера                        

   „Вoдовод“ Bрање 06.02.2019.год.

 

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Пешић Миодраг – Јована Павловића бр.13 – водомер 3/4”

– Петковић Пера – Јована Павловића бр.18 – водомер 3/4”

– Милошевић Славко – Јована Павловића бр.14 – водомер 3/4”

– Ристић Добринка – Јована Павловића бр.11 – водомер 3/4”

– Мичовић Милка – Јована Павловића бр.9 – водомер 3/4”

– Митић Владимир – Јована Павловића бр.7 – водомер 3/4”

– Маринковић Петар – Јована Павловића бр.5 – водомер 3/4”

– Ђорић Томислав – Јована Павловића бр.6 – водомер 3/4”

– Алексић Радован – Јована Павловића бр.3 – водомер 3/4”

– Накић Стојадин – Јована Павловића бр.2 – водомер 3/4”

– Јовановић Александар – Јована Павловића бр.1– водомер 3/4”

– Алексић Војислав – Косте Стаменковића бр.8 – водомер 3/4”

– Алексић Алекса – Косте Стаменковића бр.7 – водомер 3/4”

– Младеновић Миодраг – Косте Стаменковића бр.3 – водомер 3/4”

– Митић Горан – Виктора Бубња бр.14 – водомер 3/4”

– Тошић Радојица – Виктора Бубња бр.9 – водомер 3/4”

– Трајковић Власта – Виктора Бубња бр.25 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Дине – Виктора Бубња бр.7 – водомер 3/4”

– Митић Слађан – Виктора Бубња бб – водомер 3/4”

– Павловић Божидар – Виктора Бубња бр.4 – водомер 3/4”

– Стојановић Часлав – Виктора Бубња бб – водомер 3/4”

– Јовић Трифун – Виктора Бубња бб – водомер 3/4”

– Велинов Доситеј – Виктора Бубња бр.16 – водомер 3/4”

– Станисављевић Миодраг – Виктора Бубња бб – водомер 3/4”

– Стојилковић Душан – Виктора Бубња бр.45 – водомер 3/4”

– Генов Мирче – Виктора Бубња бр.41 – водомер 3/4”

– Николић Радомир – Виктора Бубња бр.35 – водомер 3/4”

– Бојков Сунчица – Виктора Бубња бр.31 – водомер 3/4”

– Величковић Србољуб – Виктора Бубња бр.23/а – водомер 3/4”

– Тасић Милорад – Виктора Бубња бр.9 – водомер 3/4”

 

2.Интервенције код потрошача:

– Томић Саша – Есперанто бр.12- стан 2

 

3.Контрола водомера код потрошача:

– Јовановић Слађан – с.Рибинце