Дневнe активности

                                 Сервиса за замену и поправку водомера                      

        „Вoдовод“ Bрање 05.12.2018.год.

 

1.Прање 4 водомера 3/4”

– Мајстор…………………………………Спасић Перица

2.Поправка и сервисирање 10 водомера 3/4”

– Мајстор………………………………….Станковић Дејан

3.Баждарење водомера 1/2” у становима ради евиденције нових потрошача:

Кућни савет – Пролетерских Бригада бр.11 – ( 12 стана )

4.Преглед водоводне инсталације у локалу ради реконструкције и одвајање воде за Градску управу

– Бранкова