Дневнe активности

Сервиса за замену и поправку водомера                           

  JП „Вoдовод“ Bрање 05.11.2019.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Јовановић Драган – Бранка Крсмановића бр.5 – водомер 3/4”

– Антић Драгољуб – Бранка Крсмановића бр.7 – водомер 3/4”

– Николић Драган – Бранка Крсмановића бр.2 – водомер 3/4”

– Стевановић Верица – Бранка Крсмановића бб – водомер 3/4”

– Јовановић Велимир – Врањског Одреда бр.27 – водомер 3/4”

– Зарев Иван – Врањског Одреда бр.23 – водомер 3/4”

– Поповић Стојадин – Врањског Одреда бр.9 – водомер 3/4”

– Стојковић Петко – Врањског Одреда бр.11 – водомер 3/4”

– Давидовић Станко – Пере Мачкатовца бр.74 – водомер 3/4”

– Анђелковић Димче – Пере Мачкатовца бр.94 – водомер 3/4”

– Златковић Славица – Пере Мачкатовца бр.90 – водомер 3/4”

– Трајковић ДраганПере Мачкатовца бр.84 – водомер 3/4”   

– Димитријевић Светислав – Пере Мачкатовца бр.72 – водомер 3/4”

– Милановић Симеон – Пере Мачкатовца бр.70 – водомер 3/4”

– Ристић Ђорђе – Пере Мачкатовца бр.64б – водомер 3/4”

– Ђорђевић Драган – Пере Мачкатовца бр.64 – водомер 3/4”

– Ристић Сретен – Пере Мачкатовца бр.68 – водомер 3/4”

– Стојановић Петар – Пере Мачкатовца бр.93 – водомер 3/4”

– Стојменовић Добринка – Пере Мачкатовца бр.50 – водомер 3/4”

– Димитријевић Миле – Пере Мачкатовца бр.81 – водомер 3/4”

– Трајковић Радован – Пере Мачкатовца бр.98 – водомер 3/4”

– Тасић Савка – Пере Мачкатовца бр.96 – водомер 3/4”

– Анђелковић Добри – Пере Мачкатовца бр.92а – водомер 3/4”

– Трајковић Добросав – Пере Мачкатовца бр.80 – водомер 3/4”

– Здравковић Светислав – Пере Мачкатовца бр.107 – водомер 3/4”

– Младеновић Стојан – Пере Мачкатовца бр.105 – водомер 3/4”

2.Интервенција код потрошача:

– Стојковић Петар – 22.Децембар бр.1 – стан 6