Дневнe активности

                              Сервиса за замену и поправку водомера                      

     „Вoдовод“ Bрање 05.11.2018.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Анђелковић Славољуб – Лењинова бр.7 – стан 12 – водомер 1/2”

– Стојковић Владимир – Косовска бр.43 – водомер 3/4”

– Манасијевић Србољуб – Лењинова бр.36 – стан 12 – водомер 1/2”

– Гогић Живојин – Даскал Митрова бр.7 – водомер 3/4”

– Крстић Лазар – Балканска бр.6 – водомер 1/2”

– АТОМ ДОО Врање – Бунушевац – водомер 3/4”

– Златановић Денча – Вишеградска бр.8 – водомер 3/4”

– Димитријевић Милорад – Ратка Павловића бр.21 – водомер 3/4”

– Васиљевић Димитрије – Ратка Павловића бр.9 – водомер 3/4”

– Станковић Весна – Ратка Павловића бр.26 – водомер 3/4”

– Тасић Властимир – Ратка Павловића бр.28/2 – водомер 3/4”

– Стојменовић Трајко – Ратка Павловића бр.30 – водомер 3/4”

– Гроздановић Жика – Ратка Павловића бр.25 – водомер 3/4”

– Стаменквић Љубинка – Ратка Павловића бр.39 – водомер 3/4”

– Јанковић Радојка – Ратка Павловића бр.44 – водомер 3/4”

– Јањић Драган – Ратка Павловића бр.46 – водомер 3/4”

2.Интервенција код потрошача:

– Томић Стојадин – сел. Стропско