Дневне активности

                    Сервиса за замену и поправку водомера                        

J.П.“Вoдовод“BрањеСреда 05.10.2016.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Пешић Драгољуб – Рентгенова бр.22– водомер 3/4”

– Дисић Драган – Кумановска бр.26 – водомер 3/4”

– Станојевић Ружица – Кумановска бр.32 – водомер 3/4”

– Стошић Александар – Кумановска бр.6 – водомер 3/4”

– Динчић Видосава – Кумановска бр.1 – водомер 3/4”

– Ланзолла Милена – Кумановска бр.36 – водомер 3/4”

– Петровић Властимир – Сутјескина бр.21 – водомер 1/2”

– Дејановић Јефта – Устаничка бр.48 – водомер 3/4”

– Нушић Риста -Церска бр.8 – водомер 3/4”

– Недељковић Саша – Дечанска бр.13/а – водомер 3/4”

– Тимчић Благоје – Дечанска бр.4 – водомер 3/4”

– Стојановић Мирослав – Дечанска бр.6 – водомер 3/4”

– Николић Воја – Дечанска бр.15/1 – водомер 3/4”

– Станковић Стојадин – Бранислав – Радоје Дакића бб – водомер 3/4”

– Крстић Будимка – Церска бр.31 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Оливера – Шантићева бр.20 – водомер 3/4”

 

2.Демонтажа водомера 3/4” из насеља Палестине због рушење куће и постављање на нову адресу код потрошача:

– Станковић Стојадин – Бранислав – Радоје Дакића бб