Дневне активности

Лабораторије за контролисање водомера

Сервиса за замену и поправку водомера

„Вoдовод“ BрањеУторак 05.07.2016.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

 

– Стајић Грозданка – Крагујевачка бр.7 – водомер 3/4”

– Недељковић Стојадин – Крагујевачка бр44. – водомер 3/4”

– Славојевић М.Раде – Крагујевачка бр.3– водомер 3/4”

– Анђелковић Бора – Крагујевачка бр.28 – водомер 3/4”

– Новковић Мирослав – Мике Аласа бр.13 – водомер 3/4”

– Спасић Станоја – Мике Аласа бр.10– водомер 3/4”

– Манасијевић Александар – Мике Аласа бр.2 – водомер 3/4”

– Станојевић Радоје – Мике Аласа бр.1/а – водомер 3/4”

– Стојановић Стојанка – Војвођанска бр.4 – водомер 3/4”

– Стошић Драган – Радоје Дакића бр.64 – водомер 3/4”

– Раденковић Бора – Крагујевачка бр.9 – водомер 3/4”

– Станковић Младен – Крагујевачка бр.34– водомер 3/4”

– Андрејевић Слободан – Обличка бб – водомер 3/4”

– Стојилковић Владимир – Радована Драговића бр.21 – водомер 3/4”

– Стаменковић Новица – Обличка бр.2 – водомер 3/4”

– Момчиловић Душко – Видовданска бр.30 – водомер 3/4”

– Стојановић Слободан – Опленачка бр.2 – водомер 3/4”

– Стојковић Часлав – Косовска бр.61 – водомер 3/4”

– Филиповић Мирослав -Штипљани бр.26– водомер 3/4”

– Пешић Бора – Кр.Петра I Ослободиоца бр.32 – Вр.Бања – пукло стакло – водомер 3/4”

– Симоновић Љубинка – Дрварска бр.11 – водомер 1/2”

– Војиновић Јаничко – Ђорђе – Дрварска бр.44 – водомер 1/2V

– Михајловић Светислав – Ђорђе Лопачића бр.39/а – водомер 3/4”

– Јашаревић Нефиза – Ђорђе Лопачића бр.17 – водомер 3/4”

– Селимовић Асип – Ђорђе Лопачића бр.21– водомер3/4”

– Селистаревић Славољуб – Ђорђе Лопачића бр.10/1 – водомер 3/4

– Рамизовић Тасен – Ђорђе Лопачића бр.8 – водомер 3/4”

– Нешић Љубиша – Ђорђе Лопачића бр.3 – водомер 3/4”

– Еминовић Дене – Ђорђе Лопачића бб – водомер 3/4”

– Кадријевић Слободан – Ђорђе Лопачића бр.2– водомер 3/4”

– Илић Стојан – Ђорђе Лопачића бр.43– водомер 3/4”

– Грујић Сретен -Ђорђе Лопачића бр.21 – водомер 3/4”

2.Интервенција код потрошача:

– Симић Милан – Балканска бр.47