Дневне активности

Лабораторије за контролисање водомера

                        Сервиса за замену и поправку водомера                        

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Величковић Милан – Пиротска бр.11 – водомер 3/4”

– Илић Драгомир – Војводе Путника бр.11 – водомер 3/4

– Стојковић Јованча – Војводе Танковсића бр.5/а – водомер 3/4”

– Стојменовић Стојадин – Цељска бр.8/а – водомер 3/4”

– Ђорђевић Радомир – Пиротска бр.12 – водомер 3/4”

– Костић Благоје – Пиротска бр.8 – водомер 3/4” – пукло стакло

– Марковић Радисав – Учитеља Милана бр.6 – водомер 3/4”

– Јанковић Драгана – Гњиланска бр.30 – водомер 3/4”

– Антић Василије – Браће Стошић бр.8 – водомер 3/4”

– Костић Зоран – Ратка Павловића бр.22 – водомер 3/4”

– Васиљевић Риста – Ратка Павловића бр.11 – водомер 3/4”

– Додић Зоран – Дапчевац – водомер 3/4”

2.Замена водомера 3/4”са новим водомером 1” ради побољшања протока на новим прикључку:

– Микић Драга – Албанске Голготе бр.36