Дневнe активности

                          Сервиса за замену и поправку водомера                      

                               JП „Вoдовод“ Bрање 05.04.2018.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Анђелковић Добри – Пере Мачкатовца бр.92/1 – водомер 3/4”

– Тасић Славка – Пере Мачкатовца бр.96 – водомер 3/4”

– Стошић Срба – Пере Мачкатовца бр.18/2 – водомер 3/4”

– Антић Јосиф – Пере Мачкатовца бр.30 – водомер 3/4”

– Тасић Душан – Пере Мачкатовца бр.42 – водомер 3/4”

– Трајковић Зоран – Пере Мачкатовца бр.38 – водомер 3/4”

– Додић Зоран – Пере Мачкатовца бр.44 – водомер 3/4”

– Додић Сретен – Пере Мачкатовца бр.46 – водомер 3/4”

– Алексић Добри – Пере Мачкатовца бр.36 – водомер 3/4”

– Станковић Тодор – Марије Кири бр.5 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Стојадин – Марије Кири бр.24 – водомер 3/4”

– Поповић Славица – Марије Кири бр.18 – водомер 3/4”

– Стошић Србољуб – Марије Кири бр.40/а – водомер 3/4”

– Стошић Бора – Марије Кири бр.40 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Драган – Марије Кири бр.42 – водомер 3/4”

– Поповић Славица – Марије Кири бр.3 – водомер 3/4”

– Зафировић Слободан – Војводе Путника бр.1 – водомер 3/4”

– Зафировић Слободан – Војводе Путника бр.1 – водомер 3/4”

– Костић Раде – Војводе Путника бр.14 – водомер 3/4”

– Стошићж Олгица – Војводе Путника бр.10 – водомер 3/4”

– Накић Стојадин – Војводе Путника бр.5 – водомер 3/4”

– Станковић Воја – Војводе Путника бр.19 – водомер 3/4”

– Миленковић Стојадин – Војводе Путника бр.4 – водомер 3/4”

– Русимовић Љубинка – Војводе Путника бб – водомер 3/4”