Дневне активности

Лабораторије за контролисање водомера

                          Сервиса за замену и поправку водомера                        

J.П. „Вoдовод“ Bрање Среда 05.04.2017.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Тасић Милован – Блаже Јовановића бб – водомер 3/4”

– Трајковић Горан – Блаже Јовановића бб – водомер 3/4”

– Јовић Слободан – Блаже Јовановића бб – водомер 3/4”

– Манић Пера – Блаже Јовановића бб – водомер 3/4”

– Здравковић Вукосава – Блаже Јовановића бр.10 – водомер 3/4”

– Станојевић Загорка – Блаже Јовановића бр.50 – водомер 3/4”

– Ристић Милан – Блаже Јовановића бр.52 – водомер 3/4”

– Димић Драган – Блаже Јовановића бб – водомер 3/4”

– Нешић Милентије – Танаска Рајића бр.20 – водомер 3/4”

– Спасић Петар – Вере Јоцића бр.15 – водомер 3/4”

– Станојковић Добривоје – Саве Немањића бр.2 – вoдомер 3/4”

– Јовановић Љубиша – Наташа – Балканска б р.7 – водомер 3/4”

– Ристић Божидар – Ђорче Петрова бр.2 – водомер 3/4”

– Сотиров Душан – Црнотравска бр.5 – водомер 3/4”

– Стаменковић Тодор – Ђорче Петрова бр.3 – водомер 3/4”

– Станојковић Часлав – Цетињска бр.22 – водомер 3/4”

– Димитријевић Мира – Ђорче Петрова бр.4 – водомер 3/4”

– Михајловић Светислав – Ђорђа Лопачића бр.69/а – водомер 3/4”

– Веселиновић Драгослав – 9.Маја бр.2 – водомер 3/4”

– Стевановић Владимир – 9.Маја бр.1 – водомер 3/4”

– Стоиљковић Слађан – Војислава Илића бр.2 – водомер 3/4”

– Антанасијевић Ђорђе – Ђуре Пуцара бр.20 – водомер 3/4”

– Сосић Јовица – Станка Пауновића бр.9 – водомер 3/4”

– Стојановић Љубиша – Станка Пауновића бр.5 – водомер 3/4”

– Цветковић Зорица – Трг 7 Септембар бр.3 – водомер 3/4”

– Јањић Милорад – Милоша Обилића бр.7 – водомер 3/4”