Дневнe активности

Сервиса за замену и поправку водомера                          

   JП „Вoдовод“ Bрање 05.02.2019.год.

 

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Цветковић Момчило – Честелинска бр.2/б – водомер 3/4”

– Цветковић Стана – Честелинска бр.5 – водомер 3/4”

– Костић Светислав – Честелинска бр.7 – водомер 3/4”

– Илић Воја – Честелинска бр.10 – водомер 3/4”

– Спасић Риста – Честелинска бр.13 – водомер 3/4”

– Цветковић Зоран – Честелинска бр.24 – водомер 3/4”

– Спасић Добривоје – Честелинска бр.26 – водомер 3/4”

– Вучковић Милован – Милорада Стошића бр.2 – водомер 3/4”

– Томић Јован – Милорада Стошића бр.8 – водомер 3/4”

– Андонов Раденко –  Милорада Стошића бр.7 – водомер 3/4”

– Јовановић Јованча – Милорада Стошића бр.10 – водомер 3/4”

– Тасић Миладин – Милорада Стошића бр.14 – водомер 3/4”

– Златковић Благоје – Душан – Милорада Стошића бр.19 – водомер 3/4”

– Дејановић Саша –  Милорада Стошића бб – водомер 3/4”

– Стоилковић Душан – Милорада Стошића бб – водомер 3/4”

– Симеонов Илија – Милорада Стошића бб – водомер 3/4”

– Тренчић Милоје – Милорада Стошића бр.21/а – водомер 3/4”

– Миленковић Вукадин -Милорада Стошића бр.24 – водомер 3/4”

– Стојковић Марјан – Милорада Стошића бр.17 – водомер 3/4”

– Пенев Душан Милорада Стошића бр.15 – водомер 3/4”

– Митић Часлав – Милорада Стошића бр.20 – водомер 3/4”

– Мицић Стојмен – Милорада Стошића бр.18 – водомер 3/4”

– Стошић Благоје – Милорада Стошића бр.11 – водомер 3/4”

– Крстић Влада – Милорада Стошића бр.16 – водомер 3/4”

– Станојковић Урош -Милорада Стошића бр.12 – водомер 3/4”

2.Интервенције код потрошача:

– Јовановић Ђорђе – Генерала Белимарковића бр.32